De huisregels

Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden. Mobiele telefoons dienen, als vanzelfsprekend, tijdens een bezoek aan de praktijk uitgeschakeld te zijn.

Uw persoonlijke gegevens:
U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs (zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij u te hebben. Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekering pas. Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de balie assistente kenbaar te maken.

Uw gezondheid:
Tijdens uw eerste bezoek dient u eventuele allergieën, medische klachten ( bijv. hartklachten, suikerziekte ),en/ of medicatie aan ons kenbaar te maken
Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u op uw volgende bezoek kenbaar te maken.

Gemaakte afspraken:
Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen verzoeken wij u ruim van tevoren, tenminste 24 uur van tevoren, de afspraak te wijzigen. Wanneer u niet op tijd uw afspraak wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan zijn wij genoodzaakt om de kosten van de verloren tijd in rekening te brengen.Wij versturen geen oproepbrief voor de halfjaarlijkse controle. Wij gaan ervan uit dat u zelf een afspraak bij ons maakt voor de halfjaarlijkse controle. Wij adviseren dit gelijk te doen na uw laatste (controle)afspraak. Indien u twee jaar lang niet voor een controle bij ons langs komt wordt u automatisch uitgeschreven.

Betaling:
Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben, dan sturen wij uw nota rechtstreeks door. Mocht u niet alles vergoed krijgen, dan krijg u een nota van uw zorgverzekeraar of achteraf van ons. Na iedere behandeling vindt betaling plaats per pin voor mensen die niet voor de tandarts verzekerd zijn.Vraag de tandarts om een begroting. Op deze manier worden discussies over betalingen vermeden. Problemen m.b.t. betalingen kunnen aanleiding zijn om vervolg behandelingen te staken. De behandelaars streven ernaar om, indien de verwachte behandelingskosten boven de 250 euro uitkomen, dit aan u kenbaar te maken middels een begroting. Behandelingsplannen van boven de 1000 euro kunnen afhankelijk van het aantal afspraken gespreid betaald worden.

Waarneming en spoedgevallen:
Als zich tijdens openingsuren van de praktijk een spoedgeval voordoet, bijvoorbeeld een ongeval m.b.t. het gebit of een acute hevige pijnklacht dan kunnen wij meestal diezelfde dag ruimte maken om u te helpen, mits u op tijd belt! Voor spoedgevallen buiten onze openingsuren belt u het telefoonnummer Dental 365 085-1106625. U hoort dan hoe u met de waarnemend tandarts contact kunt opnemen. Houdt u rekening met directe betaling tijdens waarneming door een collega.

Tarieven:
Wij werken volgens het UPT-tarief. Sinds 1995 geldt voor elke Nederlander een door de overheid bepaald maximumtarief voor een bepaalde tandheelkundige verrichting. Dit Tarief wordt het Uniforme Particuliere Tarief genoemd, ook wel UPT-tarief genoemd. Elk jaar wordt dit tarief vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG).

Klachten:
Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u behandeld bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 6 weken op uw klacht reageren.
Indien u daarna nog steeds ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot:
de klachtencommissie NMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein, tel. 030-6076276